Propozície

Miesto a dátum konania

Tlmače, náučný chodník Plešovica, streda 5.7.2023 o 10:00 hod. (Sviatok svätého Cyrila a Metoda).

Pozor: Registrácia je možná iba do 3.7.2023 a do naplnenia kapacity 300 miest.

Disciplíny:

1,5 km beh pre deti a rodiny, asfalt

5 km (5,2) beh po náučnom chodníku Plešovica, 1 kolo, bez výstupu na výhliadku, prevýšenie 153 metrov, 90% terén

10 km (10,4) beh po náučnom chodníku Plešovica, 2 kolá, bez výstupu na výhliadku, prevýšenie 306 metrov, 90% terén

6,3 km nordic walking po náučnom chodníku Plešovica, s výstupom na výhliadku, prevýšenie 236 metrov, 90% terén

Účastnícky limit:

300 účastníkov

Kategórie:

1,5 km trasa

 • Deti – do 12 rokov
 • Deti – od 12 do 18 rokov

5 km trasa:

 • Muži – do 40 a nad 40 rokov
 • Ženy – do 40 a nad 40 rokov

10 km trasa:

 • Muži – do 40 a nad 40 rokov
 • Ženy – do 40 a nad 40 rokov

6,3 km nordic walking

Registrácia

 • Registrácia je možná iba online, do 3.7.2023 a do naplnenia kapacity 300 miest
 • Nie je možná registrácia na mieste

Štartovné:

1,5 km beh pre deti a rodiny

 • 5€   online do 31.5.2023
 • 7€   online od 1.6.2023 do 3.7.2023

Beh 5 a 10 km, nordic walking

 • 12€   online do 31.5.2023
 • 15€   online od 1.6.2023 do 3.7.2023

Prezentácia:

5.7.2022, od 8:00 hod. do 09:50 hod. amfiteáter Tlmače

Časový limit:

2 hodiny

Predpokladaný časový harmonogram podujatia:

8:00 – 09:50 hod.            Prezentácia bežcov

10:00                                  Štart 1,5 km – beh pre deti a rodiny

10:30                                  Štart 5 km

10:35                                   Štart 10 km

10:40                                  Štart nordic walking

10:45                                  Vyhodnotenie výsledkov – deti

12:00 – 12.30                      Vyhodnotenie výsledkov – Beh 5, 10 km a nordic walking

11:00 – 14:00                      Občerstvenie areál amfiteátru

Technické zázemie:

Šatne, WC a úschovňa v areáli amfiteátru.

Štartovný balíček obsahuje:

 • štartovné číslo
 • občerstvenie na trase a v cieli behu
 • pamiatkovú medailu
 • malé prekvapenie
 • kupón na guláš
 • veľa zážitkov 🙂

Dobrú zábavu zabezpečuje:

Ondrej Doháň a syn, spoločne s moderátorom.

Charitatívny účel:

Celý výnos z podujatia bude transparentne rozdelený:

1/2 pre rodina Matúška Kohúta

1/2 pre Filipka

Počas akcie bude prebiehať zber vrchnáčikov ktoré budú odovzdané Peťkovi Lintnerovi.

Odmeny:

Traja z každej kategórii dostanú vecné dary od sponzorov podujatia.

Zdravotná a záchranná služba:

Bude zaistená na trati behu a v priestore štartu a cieľa.

Usporiadatelia:

Miroslav Tirala

Adriana Göbőová

Mária Tiralová

Hanka Kadeková

Upozornenia pre pretekárov:

Každý bežec štartuje na vlastnú zodpovednosť a je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie individuálne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou bežcov na podujatí. Pred štartom odporúčame bežcom absolvovať lekársku prehliadku.

Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia. V prípade nepriaznivého počasia si usporiadatelia vyhradzujú právo zmeny trasy behu. Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť. Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky (č.z. 8/2009 Z.z.) a tohto rozpisu. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov. Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov podujatia.

V prípade otázok kontaktujte:

Miroslav Tirala

tel.: +421905697104

alebo

Adriana Göbőová

tel.: +421907155475